Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Họ và tên: Bùi Thị Tĩnh
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977677386
  Họ và tên: Lương Thị Thức
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 034567499

Họ và tên: Đinh Quốc Việt
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0963016258

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4130

Tổng truy cập: 2498725