Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

GIỚI THIỆU CHUNG
Sau khi cách mạng tháng 8/1945 thành công, khai sinh ra nước Viết Nam dân chủ cộng hóa, đầu năm 1946, để phù hợp với tình hình mới, Tổng Bảo Nang và xã Thanh Huống đã được hợp nhất thành lập xã Tân Lợi (xã có 8 xóm với 175 hộ dân và hơn 900 nhân khẩu). Đây là một sự kiện lịch sử chính trị quan trọng, mở đầu thời kỳ đấu tranh bảo vệ và xây dựng và phát triển của xã Tân Lợi. Trải qua các biến cố lịch sử quan trọng, đến nay xã Tân Lợi có diện tích là 20.786 km2, tổng số hộ là 1262 hộ dân với 5.672 nhân khẩu có 08 xóm với 6 dân tộc anh em cùng chung sống. Xã Tân Lợi nằm ở phía Đông Nam huyện Đồng Hỷ, cách trung tâm huyện 20km Cơ cấu kinh tế Nông lâm nghiệp – dịch vụ – Tiểu thủ công nghiệp. 
Đảng bộ xã có 179 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc (trong đó có 8 chi bộ xóm, 5 chi bộ cơ quan  sự nghiệp). HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 25 đại biểu; UBND có 20 cán bộ, công chức trong đó cán bộ, công chức có trình độ Cao học 01 đồng chí, Đại học là 18 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí.
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Đồng Hỷ, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc xã Tân Lợi đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đời sống của nhân dân đã được nâng lên tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 44,6% đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 6,81%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục y tế được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với nghị quyết./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3955

Tổng truy cập: 2498857