Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã Tân Lợi, tặng hoa chúc mừng các Đ/c Cán...

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q. CTUBND xã tặng hoa chúc mừng các Đ/c cán bộ, công chức xã Tân Lợi. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám...

Gặp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng; Công tác dân vận của...

Ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đ/c Đinh Quốc Việt - P' BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã; Đ/c Bùi Quang Nguyên - UVBCH Đảng bộ, CTHĐND xã; Đ/c Ngô Văn Chuyền - UVBCH Đảng bộ, P' CTUBND xã dự...

Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch...

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ cùng các Đ/c đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND,...

Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại Hội Đảng bộ xã Tân Lợi lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm...

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

Tin Nổi Bật

Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã Tân Lợi, tặng hoa chúc mừng các Đ/c Cán...

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q. CTUBND xã tặng hoa chúc mừng các Đ/c cán bộ, công chức xã Tân Lợi. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám...

Gặp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng; Công tác dân vận của...

Ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đ/c Đinh Quốc Việt - P' BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã; Đ/c Bùi Quang Nguyên - UVBCH Đảng bộ, CTHĐND xã; Đ/c Ngô Văn Chuyền - UVBCH Đảng bộ, P' CTUBND xã dự...

Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch...

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ cùng các Đ/c đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND,...

Tin hoạt động của xã Tân Lợi

Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã Tân Lợi, tặng hoa chúc mừng các Đ/c Cán...

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Đ/c Đinh Quốc Việt - P'BT Đảng ủy, Q. CTUBND xã tặng hoa chúc mừng các Đ/c cán bộ, công chức xã Tân Lợi. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám...

Gặp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng; Công tác dân vận của...

Ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đ/c Đinh Quốc Việt - P' BT Đảng ủy, Q.CTUBND xã; Đ/c Bùi Quang Nguyên - UVBCH Đảng bộ, CTHĐND xã; Đ/c Ngô Văn Chuyền - UVBCH Đảng bộ, P' CTUBND xã dự...

Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch...

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Đ/c Vũ Hải Bắc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, Đ/c Ngô Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ cùng các Đ/c đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND,...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5194

Tổng truy cập: 1226806