Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp tổng kết HĐND xã Tân Lợi khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 22/4/2021, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi...

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

Chiều ngày 15/4/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt tần tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...

Hội nghị giao ban Đảng ủy quý I/2021

Chiều ngày 29/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức...

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...

Thực hiện Kế hoạch số: 02/KH-UBBC, ngày 08/3/2021 của Ủy ban bầu cử xã Tân Lợi về việc Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 –...

Hội nghị hiệp thương thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBHĐND xã Tân Lợi...

Chiều ngày 18/3/2021 Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBHĐND xã Tân Lợi...

Tin Nổi Bật

Kỳ họp tổng kết HĐND xã Tân Lợi khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 22/4/2021, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi...

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

Chiều ngày 15/4/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt tần tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...

Hội nghị giao ban Đảng ủy quý I/2021

Chiều ngày 29/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức...

Tin hoạt động của xã Tân Lợi

Kỳ họp tổng kết HĐND xã Tân Lợi khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 22/4/2021, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi...

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

Chiều ngày 15/4/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt tần tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn...

Hội nghị giao ban Đảng ủy quý I/2021

Chiều ngày 29/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4140

Tổng truy cập: 2498769