Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm...

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập xóm tại xóm Bờ Tấc

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập xóm tại xóm Bờ Tấc

Hội nghị cán bộ, công chức xã Tân Lợi năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức xã Tân Lợi năm 2019

Hội nghị giao ban ủy ban nhân dân xã Tân Lợi xã tháng 10 2018

Hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi tháng 10 năm 2018

Tin Nổi Bật

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm...

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập xóm tại xóm Bờ Tấc

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập xóm tại xóm Bờ Tấc

Tin hoạt động của xã Tân Lợi

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm...

Lễ trao quyết định hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ và Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

Tổ chức Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công bố cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân...

Tổ chức Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công bố cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi, giai đoạn 1948-2018

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

HĐND xã Tân Lợi tổ chức kỳ họp bất thường thông qua nghị quyết sáp nhập xóm trên địa bàn xã Tân Lợi

Thống kê truy cập

Đang truy cập:451

Tổng truy cập: 516226